Menaxher/e Marketi

Lokacioni: Prishtinë

Detyrat dhe përgjegjësitë për këtë pozitë janë:

– Menaxhon të gjitha punët në pikën shitëse, menaxhon me stafin dhe kujdeset maksimalisht për mbarëvajtje të punëve;

– Menaxhimin e arritjeve të synimeve dhe qëllimeve të vendosura për pikën shitëse;

– Monitorimi i përformancës së punonjësve në pikë dhe motivimi i tyre për të arritur objektivat;

(Visited 232 times, 1 visits today)